sobota, 22 marca 2008

Módlmy się także za naszego Ojca świętego Benedykta...

Oremus et pro beatissimo Papa nostro Benedicto,

ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumem custodiat Ecclesiæ suæ sanctæ, ad regendum populum sanctum Dei.

Oremus.
Flectamus genua.
Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, cuius iudicio universa fundantur: respice propitius ad preces nostras, et electum nobis Antistitem tua pietate conserva; ut christiana plebs, quæ te gubernatur auctore, sub tanto pontifice, credulitatis suæ meritis augeatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivat et regnat in unitate Spiritu Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.

Amen.
niedziela, 16 marca 2008

Marna podróba kapłana w Karyntii

Czyli liturgia Słowa + pokropienie (bo przecież nie błogosławieństwo) świec w święto Oczyszczenia NMP. Wynajęta na pół etatu baba odwalająca obowiązki zawodowe + żeńska służba ministrancka. Tak wygląda "Nowa Wiosna Kościoła" w niegdyś arcykatolickiej Austrii.
Bł. Karol Habsburg się chyba w relikwiarzach przewraca...

sobota, 1 marca 2008

Nowa Wiosna Kościoła w Irlandii

Jak podaje KAI - w Irlandii gwałtownie spada liczba księży i zakonników.

Na Zielonej Wyspie z roku na rok ubywa kapłanów i wkrótce może ich w ogóle zabraknąć – wynika z najnowszego irlandzkiego rocznika katolickiego.
W ubiegłym roku, głównie z powodu śmierci związanej z podeszłym wiekiem, liczba księży w tym kraju zmalała o 160, podczas gdy wyświęcono zaledwie 9 nowych prezbiterów. W całym kraju pracuje obecnie 4.750 duchownych, ale jeśli dotychczasowa tendencja się utrzyma, do 2028 r. Irlandia będzie miała niespełna 1500 kapłanów.

Dyrektor archidiecezjalnego ośrodka powołań w Dublinie ks. Eamonn Bourke zwraca uwagę, że proces ten może być zaskoczeniem głównie dla ludzi świeckich, którzy dopiero teraz
(sic!!! - Dextimus) zaczynają sobie zdawać sprawę ze skali problemu i przyszłych, dramatycznych skutków spadku powołań. „Będzie to oznaczało konieczność łączenia parafii, w niektórych parafiach nie będzie codziennej Mszy św. i prawdopodobnie nawet niedzielnego nabożeństwa” – powiedział kapłan amerykańskiej agencji Catholic News Service.

Wyliczając inne drastyczne rezultaty niekorzystnego zjawiska, ks. Bourke maluje obraz ewentualnej przyszłości, gdy sakrament małżeństwa irlandzkie pary będą musiały zawierać w grupach. Podobne rozwiązania dotyczyć mogą także pogrzebów. Zdaniem dyrektora ośrodka, spadek powołań działa demoralizująco na księży, których i tak zniechęcają pedofilskie skandale z udziałem duchownych i ogólny kryzys wiary wśród Irlandczyków.

(...)

Jeszcze bardziej ponuro wygląda sytuacja żeńskich powołań zakonnych. Według tegorocznego wydania rocznika liczba zakonnic w Irlandii w ubiegłym roku zmniejszyła się o 228 – głównie z powodu śmierci związanej z podeszłym wiekiem. Śluby zakonne złożyły w 2007 r. tylko dwie kobiety.


-160 +9
-228 +2

Te liczby mówią same za siebie. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

KNW orzekła o nieważności "postępowych" formuł "chrztu" (nie)świętego

Kongregacja Nauki Wiary orzekła o nieważności pseudochrztów udzielanych w tysiącach przez wiele lat w kilku parafiach diecezji Brisbane (Australia):

Kongregacja Nauki Wiary
Odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu.

Wątpliwości
1. Czy ważny jest Chrzest udzielany za pomocą formuł: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redemeer, and of the Sanctifier» [Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy i Odkupiciela i Uświęciciela] oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» [Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy i Wyzwoliciela i Ożywiciela]?

2. Czy osoby ochrzczone z użyciem tych formuł, winny być ochrzczone w formie bezwarunkowej?

Odpowiedzi
Na pierwsze: Negatywna.
Na drugie: Potwierdzająca.

Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi zatwierdził tę odpowiedź, podjętą na sesji zwyczajnej tej Kongregacji, i polecił ją ogłosić.

W siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 1 lutego 2008.

Kard. Wilhelm Kardynał Levada, prefekt
Abp Anioł Amato SDB, sekretarz


Ojciec święty po raz kolejny przypomina, że do ważności sakramentu JEST niezbędne zachowanie przepisanej w Rytuale FORMUŁY.