poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Taki stary, a taki... "innowacyjny"

podpatrzone podczas Światowych Dni Młodzieży (1) (2). A tak swoją drogą czy projektanci westymentów nie mogliby zacząć projektować ornatów i infuł, które wyglądają jak katolickie ornaty i infuły, a nie jak tandetny kostium na Halloween? Czy wszystko, co ma mieć związek z szeroko pojętą "młodzieżą" musi być krzywe, fristajlowe i aż do bólu tandetne?

Bolesławiecki Posoborowy Leksykon Liturgiczny

zaczerpnięty ze strony internetowej Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii MB Nieustającej Pomocy w Bolesławcu kierowanej przez ks. kan. dr Stanisława Kusika (na zdjęciu), adiunkta w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych PWT we Wrocławiu,

zachowaliśmy pisownię oryginalną

(...)

Ceremoniarz

Ceremoniarz jest to nowa funkcja, którą ustanowił Sobór Watykański II. Zadaniem ceremoniarza jest ukazywanie i jednoczenie ducha celebracji oraz jej uczestników, aby wszyscy stali się niejako "koncelebransami". Ceremoniarz jest w pewnym sensie "reżyserem" celebracji i dlatego powinien znać główne jej punkty, oraz powinien mądrze harmonizować w jedność modlitewną przewodniczenie i posługi, chór i zgromadzenie, słowa i gesty, śpiew i milczenie, aby stały się znakami przywołującymi i komunikującymi to, co jest Boże. Jego działania, wyrażające się w przygotowaniu i prowadzeniu czynności liturgicznych, winny być jasne i dokładne, ale również cierpliwe i pokorne. Nie mogą być one dominujące, przeszkadzające albo utrudniające przejście od znaków do znaczenia. Podczas celebracji ceremoniarz powinien być jak powietrze; obecny, ale niewidoczny, aktywny tylko w razie absolutnej konieczności. Ceremoniarz jest zatem bezpośrednio odpowiedzialny za przebieg liturgii, nadzoruje i koordynuje poszczególne funkcje (choć sam niekoniecznie musi je wykonywać). Można go przyrównać do suflera w teatrze, który podpowiada nieraz aktorom, jak, gdzie i kiedy mają "zagrać". Funkcje tę może sprawować animator liturgiczny. Zaleca się, by ceremoniarz był w każdej katedrze i większych kościołach (OWMR 107).

(...)

Szafarz nadzwyczajny

Decyzją Soboru Watykańskiego II ustanowiono funkcję szafarza nadzwyczajnego sakramentów. Dotyczy ona osób świeckich, by mając głębszy dostęp do tajemnic liturgii, mogły swym przykładem świadczyć o wierze w swoich środowiskach. Jest to też "udostępnienie" szerszego uczestnictwa świeckich w kulcie sprawowanym przez osoby duchowne. Funkcja szafarza nadzwyczajnego odnosi się w sposób szczególny do osób upoważnionych do rozdawania komunii w czasie Eucharystii.

(...)

środa, 17 sierpnia 2011

biskup koncelebryta


Zdjęcie z fejsbukowego profilu Światowych Dni Młodzieży. Bez komentarza.


niedziela, 14 sierpnia 2011

Milicja Niepokalanej vs. Ekumeniczna Milicja Obywatelska

Z okazji 70 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe, przypominamy wpis sprzed 5 lat ukazujący róznice między założoną przez o. Maksymiliana katolicką Milicją (militia - rycerstwo) Niepokalanej a utworzoną w jej miejsce posoborową, ekumaniacką "milicją obywatelską" czy może raczej ekumenicznym ORMO.

Milicja Niepokalanej
CEL
Celem Milicji Niepokalanej jest: "Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej"

WARUNKI
1. Oddać się Niepokalanej całkowicie jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.
2. Noszenie Cudownego Medalika.
3. By prawnie należeć do MI i uczestniczyć w nadanych jej odpustach, trzeba koniecznie już przedtem otrzymać Chrzest św. i być przynależnym do Kościoła katolickiego i następnie trzeba dać wpisać swe imię i nazwisko do księgi wpisowej Stowarzyszenia Milicji, gdzie jest ono założone kanonicznie.

ŚRODKI
Środki: wszelkie, byle godziwe środki, które do celu prowadzić mogą.
Co do modlitwy - stowarzyszeni starają się możliwie co dzień zwrócić się do Niepokalanej z prośbą, wyrytą na Cudownym Medaliku: "O Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy", dodając: "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".
Modlitwą (a zwłaszcza odmawianiem różańca św.), umartwieniem (wzroku, słuchu, smaku, woli), dobrym przykładem, a jeżeli roztropność na to pozwala, to i zbawiennymi rozmowami, a przede wszystkim roztropnym szerzeniem Medalika Cudownego, nawet wśród zbłąkanych synów Izraela, starajmy się doprowadzić ich do poznania prawdy i osiągnięcia prawdziwego pokoju i szczęścia przez oddanie się bezgranicznie naszej wspólnej Pani i Królowej, a przez Nią Przenajświętszemu, miłością dla każdej duszy pałającemu, Sercu Boga Zbawcy.

Żródło: 1 2

-------------------------

Ekumaniackia Milicja Obywatelska

CEL
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

WARUNKI
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI
1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan,warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Źródło

piątek, 12 sierpnia 2011

nasz cudowny przewodnik i my

Czyli pielgrzymkowe pokutne umartwienia pewnego jegomościa z fioletową stułą i jego dwóch koleżanek - odnalezione w czeluściach fejsbuka przez jednego z naszych czytelników.


z cyklu: westymenta zastępcze

Nasz stały czytelnik (personalia znane redakcji) pisze:

Zaskakuje mnie szczodrość pielgrzymów z koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji dla swojego ordynariusza. Ufundowali mu nowy pektorał, ale o mitrze i pastorale już nikt nie pomyślał.źródło zdjęć: 1 2 3


Pielgrzymi mogliby pomyśleć także o biskupie pomocniczym - ks. Krzysztofie Zadarko, któremu brakuje nawet na sutannę:Jak nie powinna wyglądać uroczystość pierwszej Komunii Świętej

środa, 10 sierpnia 2011

Z cyklu: playboy, który nie rozpoznał swego powołania

wszystkie zrzuty ekranowe przedstawiają wygląd publicznie dostępnego profilu ks. Tomasza "Kiju" Kijowskiego. Jeśli okaże się, że profil nie jest już publicznie dostępny, będzie to niechybny dowód na skuteczność naszej kampanii promującej przodowników pracy posoborowej.

Proszę o modlitwę za ks. Tomasza

chrześcijanki tańczą

czyli adoracja w kucki - podczas "tańca uwielbienia", do którego zaprasza... Gdańskie Seminarium Duchowne. Wprowadzanie do prezbiterium stada gibających się młodych kobiet jest najlepszą metodą, aby klerycy jak najrzadziej myśleli o fizjologii, prawda?


wtorek, 9 sierpnia 2011

(de)formacja


Strona "formacyjna" zakonu ojców somaskich

Jak widać na załączonej fotografii, zgromadzenie formuje abnegatów liturgicznych


piątek, 5 sierpnia 2011

Aktywna Gosia obok Biskupa Antosia


...Wujek Dobra Rada znowu nadaje...


...a oto streszczenie poprzednich odcinków. Porucznik MO - Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom, zyskuje u urwisów przydomek Wujek Dobra Rada. Oto nowy orzech dla porucznika - Tomek używa brzydkich wyrazów. Kolejny odcinek nosi tytuł "Motyla noga Tomka Mazura"...
(Miś, Stanisław Bareja)
Lepiej byś lud wierny nauczył, jak we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć, wuju...