niedziela, 14 sierpnia 2011

Milicja Niepokalanej vs. Ekumeniczna Milicja Obywatelska

Z okazji 70 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe, przypominamy wpis sprzed 5 lat ukazujący róznice między założoną przez o. Maksymiliana katolicką Milicją (militia - rycerstwo) Niepokalanej a utworzoną w jej miejsce posoborową, ekumaniacką "milicją obywatelską" czy może raczej ekumenicznym ORMO.

Milicja Niepokalanej
CEL
Celem Milicji Niepokalanej jest: "Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej"

WARUNKI
1. Oddać się Niepokalanej całkowicie jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.
2. Noszenie Cudownego Medalika.
3. By prawnie należeć do MI i uczestniczyć w nadanych jej odpustach, trzeba koniecznie już przedtem otrzymać Chrzest św. i być przynależnym do Kościoła katolickiego i następnie trzeba dać wpisać swe imię i nazwisko do księgi wpisowej Stowarzyszenia Milicji, gdzie jest ono założone kanonicznie.

ŚRODKI
Środki: wszelkie, byle godziwe środki, które do celu prowadzić mogą.
Co do modlitwy - stowarzyszeni starają się możliwie co dzień zwrócić się do Niepokalanej z prośbą, wyrytą na Cudownym Medaliku: "O Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy", dodając: "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".
Modlitwą (a zwłaszcza odmawianiem różańca św.), umartwieniem (wzroku, słuchu, smaku, woli), dobrym przykładem, a jeżeli roztropność na to pozwala, to i zbawiennymi rozmowami, a przede wszystkim roztropnym szerzeniem Medalika Cudownego, nawet wśród zbłąkanych synów Izraela, starajmy się doprowadzić ich do poznania prawdy i osiągnięcia prawdziwego pokoju i szczęścia przez oddanie się bezgranicznie naszej wspólnej Pani i Królowej, a przez Nią Przenajświętszemu, miłością dla każdej duszy pałającemu, Sercu Boga Zbawcy.

Żródło: 1 2

-------------------------

Ekumaniackia Milicja Obywatelska

CEL
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

WARUNKI
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI
1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan,warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Źródło