czwartek, 23 czerwca 2016

Innowacyjny proboszcz

http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/nowy-s%C4%85cz-innowacyjne-zako%C5%84czenie-roku-szkolnego-z-msz%C4%85-%C5%9Bw-w-szkole

Wielebny (zapewne w ramach innowacji) nie wziął se sobą ornatu. Jeszcze by uświnił o coś...

wspomnienie obowiązkowe św. Kompromisa

http://www.katowice.dominikanie.pl/2016/06/11/ogloszenia-na-11-niedziele-zwykla-2/

12. W związku z licznymi zapytaniami, przekazujemy informację Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Katowickiej Kurii Metropolitalnej: Konferencja Episkopatu Polski w Komunikacie z 372 Zebrania Plenarnego wydała oświadczenie, iż przeciwna jest penalizacji kobiet, które dopuściły się aborcji. Biorąc pod uwagę inicjatywy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” oraz informacje o rozsyłaniu przez Fundację „Pro-Prawo do życia” formularzy zbiórki podpisów, prosimy o powstrzymanie się od pośredniczenia w organizacji tejże akcji w kościołach lub na terenie należącym do parafii.

--------------------

uwaga jednego z Czytelników:

Moim zdaniem jeszcze większą chamówą na którą należałoby zwrócić Czytelnikom uwagę, jest fakt że katowiccy dominikanie sugerują wiernym, że Stop Aborcji oraz Fundacja Pro postulują penalizację kobiet, które dopuściły się aborcji.
Jest to manipulacja. Ojcom należy życzyć sięgnięcie do źródła (projekt ustawy jest dostępny w internecie), a nie bezkrytyczną lekturę Gazety Aborczej.

Inicjatywa Obywatelska „Stop Aborcji” jako właściwa realizacja postulatu niekarania kobiet
http://www.ordoiuris.pl/inicjatywa-obywatelska-stop-aborcji-jako-wlasciwa-realizacja-postulatu-niekarania-kobiet,3776,i.html

wtorek, 21 czerwca 2016

ciekawa koncepcja energii życiowej

z Oficjalnego Sklepu Światowych Dni Moździerzy
Rodzisz się z nią, idziesz przez życie, czerpiąc z niej pełnymi garściami. Aż do dnia, w którym czujesz się jak zużyta bateria, kompletnie wyczerpany, pusty. Wszystko Cię drażni. Gdzie się podziała twoja energia? Jak możesz odzyskać siłę, która jest ukryta w Tobie? Power of Spirit przedstawia ciekawą koncepcję energii życiowej. Zwiększony zasób energii uzyskujemy przez kontakt z Duchem Świętym, modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem, nowe doświadczenia. To powinniśmy mieć na myśli mówiąc: Power of Spirit. Power of Spirit to także wyjątkowa ładowarka do telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, PDA, PSP, MP3, MP4.
Zestaw zawiera także 2 silikonowe bransoletki w kolorze białym i czerwonym.
Sprzedawca – Jednostka Działalności Gospodarczej Kurii Metropolitalnej (JDG) w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, NIP: 676-10-12-646, REGON: 040041137-00038; działająca na zasadach, określonych w art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.

W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres:
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM Archidiecezji Krakowskiej
ul. Straszewskiego 2
31-101 Kraków
http://shopkrakow2016.com/pl/i/REGULAMIN/3

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Szwajcaria - nowy tunel uroczyście oddany pod "opiekę" Szatanowi

http://nowaatlantyda.com/2016/06/04/rytual-w-tunelu-sw-gotarda/

Cóż, jeśli się z przestrzeni publicznej usuwa Pana Boga, to w powstałą próżnię musi wejść Zły.


czwartek, 2 czerwca 2016

Problemem na świecie nie jest brak powołań

Jeszcze raz o kapłaństwie, skoro pierwszy czwartek. Od lat powtarzam (ku zdziwieniu wielu), że wcale nie brakuje księży na świecie. Przekonanie to opieram na stosunku ilości księży do praktykujących katolików (a nie do ilości populacji na danym terenie), a zwłaszcza na tym, że nigdy spotkałem księdza, który by pracował jako ksiądz przynajmniej 8 godzin na dobę. Wielu księży jest przede wszystkim katechetami, wykładowcami, budowniczymi, organizatorami, publicystami, dziennikarzami, itd. Ale nie po to zostali wyświęceni.Mężczyznę wyświęca się na kapłana po to, żeby: 1) odprawiał Mszę św., 2) spowiadał, 2) namaszczał chorych. W każdej innej sprawie może on być zastąpiony bądź przez diakona, bądź przez katechetę bądź przez wiernego a nawet niewiernego.Problemem na świecie nie jest brak powołań. One zależą od Boga. I On sobie dobrze radzi. Problemem jest to, co my z tymi powołaniami robimy. A może największym problemem jest co zrobić, żeby księża uwierzyli w to, do czego zostali wyświęceni i oddali się bardziej tym trzem cudom, które Bóg przez nich działa: przychodzi jako pokarm pod postacią Chleba, odpuszcza grzechy i pokrzepia chorych mocą namaszczenia.
(...) Dopóki w tej samej diecezji biskup godzi się na to, żeby świeccy rozdawali Komunię a księża chodzili po składce, będę miał stałe wątpliwości, co jest Najświętszym Sakramentem.
ks. dr Wojciech Węgrzyniak


Boże daj nam więcej takich kapłanów!