czwartek, 23 czerwca 2016

Innowacyjny proboszcz

http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/nowy-s%C4%85cz-innowacyjne-zako%C5%84czenie-roku-szkolnego-z-msz%C4%85-%C5%9Bw-w-szkole

Wielebny (zapewne w ramach innowacji) nie wziął se sobą ornatu. Jeszcze by uświnił o coś...