czwartek, 28 lutego 2019

USA: „Tradsi” są bardziej religijni niż „zwykli” katolicy

W Kurii Metropolitalnej Warszawskiej albo podano tlen, albo ktoś po prostu otwarł okno i wreszcie wywietrzył :-)

Amerykańscy uczestnicy Mszy łacińskich w tzw. nadzwyczajnym rycie są religijniejsi i wierniejsi nauczaniu Kościoła niż ci chodzący na Mszę w rycie zwykłym. To wnioski z badania przeprowadzonego przez jedną z uczelni katolickich w USA.
Ankietowani byli pytani o ich poglądy dotyczące takich kwestii jak aborcja, antykoncepcja, legalizacja związków jednopłciowych oraz o zaangażowanie w życie religijne: częstotliwość spowiedzi czy uczestnictwo we Mszy św.Badania wykazały, że uczestnicy Mszy św. w nadzwyczajnym rycie (po łacinie) mają w przytłaczającej większości poglądy zgodne z nauczaniem Kościoła w kwestiach moralnych oraz są bardziej zaangażowani religijnie.
To, co może zaskakiwać [he he he - Dextimus] we wnioskach z badań zwłaszcza w Polsce to fakt, jak bardzo uczestnicy „zwykłych” Mszy św. są oddaleni od aktywnego życia religijnego i jak bardzo wybiórczo traktują nauczanie Kościoła w kwestiach moralnych.
Aż 89 proc. katolików w USA identyfikujących się ze „zwykłym” rytem Mszy św. w języku narodowym nie uważa antykoncepcji za grzech. 51 proc. z nich popiera dostęp do aborcji i 67 proc. z nich akceptuje legalizację związków jednopłciowych.
Na drugim biegunie są „tradycjonaliści”, gdzie jedynie 2 proc. akceptuje używanie antykoncepcji, jeden procent legalizację aborcji oraz jedynie 2 proc. legalizację związków jednopłciowych.
Jeśli chodzi o praktyki religijne obu grup rozbieżność wygląda podobnie. Jedynie 22 proc. identyfikujących się ze zwykłym, nowym rytem Mszy św. chodzi co niedziela na Eucharystię zaś przynajmniej raz w roku spowiada się jedynie 25 proc. W gronie identyfikujących się z nadzwyczajnym, łacińskim rytem na Mszę raz w tygodniu chodzi 99 proc. badanych zaś 98 proc. regularnie się spowiada.
Badaniem objęto grupę 1322 katolików z różnych stanów USA. Przeprowadzano je od marca do listopada 2018 r.

zamiast komentarza:

(...) Wiemy, że idea wracania do Tridentinum, czy do mszału Piusa V jest anachronizmem. Przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. Jest to po prostu cofanie się. Można to sztucznie pobudzać, ale jest to typowe zarażenie się sekciarstwem i nie ma tu szansy na prawdziwy rozwój życia chrześcijańskiego. To wszystko, co odcina się od rozwoju myśli soborowej, jest skazane na wegetację typu sekciarskiego. Nie sądzę jednak, żeby to było zagrożenie dla Polski czy dla Kościoła powszechnego. Jest to moda wśród ludzi wrogich Kościołowi, którzy jak zwykle chcą mu przeszkadzać. Stąd podsuwanie takiej idei, która może być modna w pewnych kręgach, ale która merytorycznie nie przedstawia żadnych wartości chrześcijańskich, jest powrotem do form już przeżytych.
(Józef kard. Glemp , A.D. 1998)

środa, 13 lutego 2019

Z wizytą w archikatedrze św. Szczepana we Wiedniu

Komentarz chyba zbyteczny
niedziela, 10 lutego 2019

Akcja godna poparcia

Popieramy z całego serca. Może faktycznie przestaną partaczyć, jak im się godnie zapłaci?

źródło:
https://www.facebook.com/ikomutoprzeszkadzalo/posts/2210950825592707

Słuchajcie, mamy taki pomysł: sami wiecie, jacy są księża, w dużej mierze nie ma co od nich za dużo wymagać, ale gdyby tak przygotować im dokładną (ale to bardzo dokładną, nie jakiś biedny OWMR) rozpiskę, jak celebrować Mszę Świętą i im za to płacić?
Może te wszystkie posoborowe bieda celebracje to jakaś forma strajku? Może księża uważają, że za mało zarabiają? Może warto rozpocząć taką akcję: widzisz tego typu zdjęcie i wprost piszesz do jednego i drugiego delikwenta:
"Szczęść Boże! Widzę, że Ksiądz pewnie tak specjalnie olewa liturgię, więc wraz ze znajomymi jesteśmy gotowi płacić Księdzu za odprawianie Mszy Świętej zgodnie z poniższymi wymaganiami. Ile Ksiądz za to chce?
Jeżeli twierdzi Ksiądz, że tę bylejakość ma Ksiądz we krwi, że tak uczyli w seminarium, to mamy też grupę porządnych ludzi, którzy miłość do liturgii mają w serduszku, więc są chętni na transfuzję, aby pomóc Księdzu w jego chorobie".
Jak sądzicie, chwyciła by taka akcja?