wtorek, 15 maja 2007

Poczet lewicujących biskupów - bp Celso Queiroz

Jego Ekscelencja Bp Antoni Celso Queiroz, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Brazylii, w wywiadzie opublikowanym na stronie KEB, bp Celso daje jasno do zrozumienia, że ma w głębokim poważaniu orzeczenia o charakterze ostatecznym, wielokrotnie wygłaszane i przypominane przez papieży, ostatnio przez Jana Pawła II w Ordinatio Sacerdotalis. Ojciec święty ogłosił w owym liście apostolskim: Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22:32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.

A Bp Celso na to: Papież (Benedykt) uznał, że Kościół jest coś winien kobietom. Wiemy, że obecnie dyskusja o możliwości święceń kapłańskich dla kobiet jest zamknięta. Co nie oznacza, że nie można jej ponownie otworzyć (O que não significa que não se possa abrir)..

Ksiądz biskup jest znany z podobnie "ambitnych" wypowiedzi - jak informuje KAI, po zeszłorocznych zwycięstwach kandydatów lewicy w wyborach prezydenckich w Brazylii, Ekwadorze, Nikaragui i Wenezueli bp Antonio Celso Queiroz okazywał ogromne zadowolenie, gdyż jego zdaniem, świadczyło to o wychodzeniu tych krajów z sytuacji bycia "folwarkiem Stanów Zjednoczonych". Zaznaczył również, że sukcesy lewicy są wyrazem pragnienia utwierdzenia się jako samodzielne kraje i narody, gdyż dotychczas Ameryka Łacińska czyniła próby - zawsze daremne - pozbycia się statusu folwarku amerykańskiego. Biskup podkreślał na konferencji prasowej, że spogląda na to z nadzieją. Komentując zwycięstwa lewicy stwierdził, że oczywiście są pewne odchylenia tu i tam, ale chodzi o ocenę ruchu zrozumiałego i uzasadnionego, który działał już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a który przerwały dyktatury, z których ostatnią były Stany Zjednoczone. Hierarcha podczas wspomnianej konferencji omówił również aktualne problemy, o których dyskutuje Konferencja Episkopatu Brazylii, czyli... ogromny kryzys ekologiczny, który nadchodzi, będący następstwem ocieplania planety i zmian klimatycznych, zanieczyszczenia wody i powietrza, utraty zróżnicowania biologicznego, pustynnienia i wyczerpywania się zasobów ropy naftowej.

Zmówmy dziś wieczorem dziesiątkę różańca za biskupów brazylijskich.