wtorek, 12 czerwca 2007

Posoborowi biskupi UBOLEWAJĄ nad powrotem katolickiej Mszy świętej

W sieci ukazała się nieoficjalna wersja dokumentu końcowego V Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który to dokument został wczoraj przekazany do wglądu Ojcu świętemu.

W artykule 109 dokumentu czytamy:

Ubolewamy nad swoistym klerykalizmem, pewną chęcią powrotu do eklezjologii i duchowości sprzed Drugiego Soboru Watykańskiego, do stosowania odnowy soborowej w ograniczonym zakresie (...) do moralizatorstwa, które osłabia centralną pozycję Jezusa Chrystusa

Lamentamos cierto clericalismo, algunos intentos de volver a una eclesiología y espiritualidad anteriores al Concilio Vaticano II, algunas lecturas y aplicaciones reduccionistas de la renovación conciliar (...) los moralismos que debilitan la centralidad de Jesucristo

Czyżby biskupi brazylijscy pili do niedawnej wizyty purpuratów z dalekiego Watykanu, którzy zamiast pogładzić ich po siwych główkach, postawili ich do raportu?

Módlmy się za Ojca świętego. My przeczytaliśmy tylko jeden artykuł, a Benedykt XVI musi przez to przebrnąć w całości...

I jeszcze cytat z klasyka:
...taki jest zapał ich [modernistów], taka wytrwałość w pracy, że niepodobna patrzeć bez przykrości na ono marnowanie sił, które służą na szkodę Kościoła, podczas, gdy użyte należycie, mogłyby okazać mu ogromne usługi. (...) Trzy są główne przeszkody, które w swych dążeniach spotykają na drodze: filozofia scholastyczna, powaga Ojców Kościoła i Tradycja, i urząd nauczycielski Kościoła. Przeciwko temu walczą najzawzięciej. Toteż filozofię i teologię scholastyczną gdzie tylko mogą ośmieszają i nią pogardzają...
św. Pius X, encyklika Pascendi..., N.59