wtorek, 14 sierpnia 2007

ekumaniackie rozmowy o zmianie wyznania

Jak donosi Serwis Opoka, niedawno zakończyło się pięciodniowe spotkanie teologów reprezentujących Światową Radę "Kościołów" oraz Papieską Radę do spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Odbyło się ono w dniach od 8-12 sierpnia w Tuluzie. W naradzie wzięło udział 34 teologów katolickich, prawosławnych, anglikańskich, oraz przedstawicieli różnych nurtów protestantyzmu. Grupa ta stawia sobie za cel zredagowanie do roku 2010 kodeksu postępowania, w którym dokonano by jasnego rozróżnienia między świadectwem wiary a prozelityzmem. Stoi ona na stanowisku, że podstawową zasadą spotkania wyznawców różnych religii czy odłamów chrześcijaństwa musi być poszanowanie swobody myśli, wolności sumienia a także szacunek dla religii wyznawanej przez innych.

Zastanawiamy się, dlaczego nikt ze zgromadzonych nie wpadł na to, aby zajrzeć do Ewangelii, gdzie św. Jan skrupulatnie zanotował, jak powinno wyglądać spotkanie "ekumeniczne" oraz "szacunek dla religii wyznawanej przez innych" (J 18:12-59)