poniedziałek, 26 listopada 2007

dk. Grzegorz Kramer SJ - kapłan według Serca Jezusowego

O bracie Grzegorzu Kramerze pisaliśmy już w naszej Kronice. Niedawno przyjął On święcenia diakonatu, a zaniedługo zapewne przyjmie święcenia prezbiteratu.

Jak widać na załączonym filmie, diakon Kramer prawidłowo rozeznał swoje powołanie do służby Panu Bogu... Pomódlmy się za Niego i za tych, którzy dopuścili Go do święceń.