poniedziałek, 6 października 2008

Kryzys Liturgiczny - konsekwencja Kryzysu Eklezjologii

Pod takim tytułem Kongregacja ds. Duchowieństwa na swojej stronie internetowej zamieszcza wywiad z jednym z nowych konsultorów Papieskiego Urzędu ds. Celebracji Liturgicznych, ks. prałatem Mikołajem Buxem.

Jeszcze kilka lat temu podobne w wymowie teksty można było znaleźć jedynie na niszowych witrynach przebrzydłych tradycjonalistów. Na szczęście czasy się zmieniły i dzisiaj już wolno oficjalnie przyznawać, że traktor ma "zepsute koło" (zamiast wmawiać wszystkim, że przecież "trzy koła są dobre").

Tłumaczenie na język polski zamieszcza Nowy Ruch Liturgiczny