środa, 7 kwietnia 2010

Czyżbyśmy przeoczyli kanonizację?

Witraż ze "św." Janem Pawłem II w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskimna powiększeniu wyraźnie widoczne litery skrótu: ŚWPrzed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb, natomiast niedopuszczalnejakiekolwiek formy kultu publicznego jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących na świętość jego osoby. Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie
(ks. prał. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II)