czwartek, 23 grudnia 2010

...zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi

W posoborowym obrządku Mszy świętej pieśni śpiewane przez lud nie pełnią już roli naturalnego "tła" dla akcji liturgicznej celebransa, a raczej stają się okazją do przerwy w celebracji i wspólnego pośpiewania kapłana (do mikrofonu) i wiernych - przy "desce do prasowania" pełniącej obowiązki ołtarza. Jedynym wyjątkiem jest tzw. przygotowanie darów (umieszczone w miejscu dawnego Ofertorium). Ponieważ posoborowe, "uprostaczone" obrzędy są z reguły "odwalane" na zasadzie przymusowej pańszczyzny, byle jak i byle szybko, w naszych kościołach rzadko kiedy śpiewa się trzecią i dalsze zwrotki pieśni kościelnych, gdyż z reguły już po prześpiewaniu pierwszej celebrans jest już gotowy do dalszego ciągu i czeka, aż organista skończy śpiewać. Dodatkowo przyczyniają się do tego liczne grona wydawców-partaczy, którzy wyrzynają ze śpiewników i modlitewników co bardziej katolicko brzmiące zwrotki wiekowych pieśni i wypuszczają potem na rynek buble, czego efekty słychać potem podczas nabożeństw, gdy jedni wierni po zwrotce pierwszej śpiewają drugą, a inni - np. siódmą. Bo tak mają w książeczce.

Dochodzi potem do niezamierzonych efektów komicznych jak w zacytowanej w tytule drugiej zwrotce pieśni Archanioł Gabriel, która w wielu parafiach kończy się właśnie "smutno" na drugiej zwrotce. Bo po co więcej? Komu to potrzebne?

Naszym P.T. Czytelnikom chcielibyśmy przypomnieć z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego przepiękną Pieśń Mszalną (błędnie uważaną za kolędę), która jeszcze 50 lat temu była śpiewana w wielu kościołach w Polsce podczas Mszy świętych w Czasie Bożego Narodzenia, z Mszą Pasterską na czele. Śpiewajmy pieśni od początku do końca! Śpiewajmy wszystkie zwrotki! Pan Bóg dał mi całe życie, a ja mam Mu pożałować tych kilku dodatkowych minut?

Radosnych Świąt w Miłości,
Łaski Bożej, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi!

Dobrego, Nowego Roku Pańskiego 2011!

Redakcja Kroniki Novus Ordo

na Introit

Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi;
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkiemi znaki danemi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

Ach witaj Zbawco z dawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana;
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i Wina.

na Gloria

Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z nimi wspólnemi głosy:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej niskości
Niech pokój będzie!

Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Coś nam dał Syna, wielbimy Ciebie:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej niskości
Niech pokój będzie!

na Credo

Wierzę w jednego Boga na niebie:
Ojca, co ten świat stworzył dla Siebie;
I w Jezusa, Syna Jego,
We wszystkim Ojcu równego
Pana naszego.

Który chcąc zbawić, nas - ludzkie plemię:
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię:
[uklęknąć]
Z Ducha Świętego poczęty,
Rodzi się między bydlęty
Z Maryi Panny.
[powstać]

Umarł, a potem gdy powstał żywy,
Wzniósł się do nieba, Bóg, człek prawdziwy,
Skąd, gdy trąba na sąd zbudzi,
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi,
W dzień ostateczny.

Zarówno wierzę w Ducha Świętego,
Od Ojca, Syna pochodzącego;
Wierzę w Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę w grzechów odpuszczenie
I żywot wieczny.

na Offertorium

Na Mszę przynosim Tobie ofiary
Większe, niż cenne królewskie dary,
Byśmy Wszechmocnemu dali,
Choć przed Tobą wszyscy mali
Cześć nieskończoną.

Spieszmy do żłóbka ze swymi dary,
Złóżmy Dzieciątku serc swych ofiary
Niech z ofiarą chleba, wina
Przyjmie je Boża Dziecina
Jako własność swą.

Niechaj uświęcić serca te raczy,
A wszystkie winy niech nam przebaczy
Wszak Pan Jezus dla miłości
Naszej zstąpił na niskości,
Aby zbawić nas.

O Jezu drogi, tak Cię pragniemy,
Niebo przez Ciebie osiągnąć chcemy.
Chociaż jesteśmy ubodzy,
Ale Sercu Twemu drodzy
Przyjdź i pociesz nas!

na Sanctus

Śpiewajcie wespół głosami swemi,
Anieli w niebie, a my na ziemi:
Święty, Święty, zawsze Święty
Bóg zastępów niepojęty
W swym majestacie!

Pełne są nieba, Boże, Twej chwały,
Pełna jest ziemia, pełen świat cały:
Niechaj wszystko się zdumiewa,
Niechaj wszystko "Święty" śpiewa
Bogu naszemu.

Błogo(+)sławiony, coś dla nas przyszedł.
Z czystych wnętrzności Panieńskich wyszedł,
Tobie śpiewamy Hosanna,
Którego zrodziła Panna
Nienaruszona.

na Agnus Dei

Baranku Boży! co ludzkie winy
Przyszedłeś gładzić, Boże Jedyny
I zaraz od narodzenia
Rozpoczynasz Swe cierpienia,
Przepuść nam Panie!

Baranku Boży! co świata długi
Przyjąłeś na się w postaci sługi
I wypłacasz nadobficie
Poświęcając za nas życie
Przepuść nam Panie!

Baranku Boży! Niepokalany,
Coś za nas poniósł na krzyżu rany:
Do Ciebie grzeszni wołamy,
Twojej litości błagamy,
Przepuść nam Panie!