niedziela, 16 stycznia 2011

Zagadka dla naszych Czytelników

Zagadka na nowy tydzień, który się dzisiaj rozpoczął:

W którym miejscu posoborowego Lekcjonarza możemy znaleźć Lekcję zawierającą poniższy fragment:

...kto spożywa Chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten Chleb i pijąc z tego Kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije...