piątek, 27 maja 2011

symulacja "chrztu" dzieci nienarodzonychOświadczenie Kurii Metropolitalnej Krakowskiej w sprawie ks. dr Piotra Natanka

Dziękujemy biskupom krakowskim za jasną i zdecydowaną wypowiedź w sprawie szaleństw ks. Natanka. Liczymy, że kuria krakowska z róznym zaangażowaniem będzie ścigać inne eksperymenty pseudoliturgiczne, parafialne pielgrzymki do Medziugorja itp.