wtorek, 14 czerwca 2011

Benedykt XVI przypomina definicję Kościoła

KIlka słów z papieskiej homilii na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Kościół jest katolicki od samego początku, a jego katolickość (powszechność) nie jest owocem procesu włączania do niego różnych wspólnot. W rzeczywistości od pierwszej chwili Duch Święty stworzył go jako Kościół wszystkich ludzi, rozciągający się na cały świat, pozostający ponad granicami ras, klas i narodów, likwidujący przeszkody i jednoczący ludzi w wyznawaniu Boga w Trójcy Jedynego. Od samego początku Kościół jest jeden, katolicki i apostolski – jest to jego prawdziwa istota i tak należy go rozumieć. Jest święty nie dzięki przymiotom swych członków, ale dzięki temu, że sam Bóg mocą swojego Ducha nieustannie go stwarza, oczyszcza i uświęca.
Czy akukumeniści słyszeli?


Aktualizacja: 15.06.2011 godz. 17:02

Nasi czytelnicy zauważyli, że na stronach Radia Watykańskiego, Opoki, Tygodnika Niedziela i w wielu jeszcze innych miejscach w internecie wisi przekłamana wersja papieskiej homilii, mianowicie w brzmieniu:

Kościół jest katolicki od samego początku, a ta jego powszechność jest owocem postępującego włączania różnych wspólnot – mówił Benedykt XVI

Tymczasem wystarczy zajrzeć na serwis watykańskiego biura prasowego czy oficjalny serwis Stolicy Apostolskiej z tekstem papieskiej homilii, aby się przekonać, że stoi tam:

...la sua universalità non è il frutto dell’inclusione successiva di diverse comunità...
...jego powszechność nie jest owocem włączania do niego różnych wspólnot...

Czy redaktorzy sekcji polskiej Radia Watykańskiego znają język włoski?


Aktualizacja: 20.06.2011 godz. 9:05

Widać, że nasz blog ma ogromną siłę oddziaływania, gdyż zarówno Radio Watykańskie, Opoka jak i Tygodnik Niedziela poprawiły zauważony przez nas błąd.

Dowody na istnienie błędnych wersji jeszcze przez kilka dni będzie można znaleźć w zasobie kopii wykonanych przez Google - odpowiednio: Radio Watykańskie, Opoka, Tygodnik Niedziela.