poniedziałek, 8 października 2012

z cyklu: Przecież łaciny nikt nie zrozumie


W tym dniu uroczystym pragnę wraz z Episkopatem i wszystkimi przedstawicielami Kościołów w Polsce powitać naszych Drogich Gości. Salutem Hospitibus nostris, preasertim ex America Septentrionali - Exellentissimo Domino Joseph Bernardin, Praesidi Conferentiarum Episcopalium, Exellentissimo Domino Jacobo Ruasch Secretario eiusdem Conferentiae. Salutem dico Exellentissimo Domino, Fratri Nostro in Episcopatu ex Africa e Ruanda, qui illam nobis praedilectam terram missionum, praedilectam Beatae Mariae Theresiae, repraesentat. Salutem dico omnibus Hospitibus Nostris, etiam ex Austria et Germania, Coetus Misionarios repraesentantibus. Powitałem wszystkich naszych Gości z zagranicy w języku łacińskim, który pozostaje językiem wspólnym Kościoła Katolickiego. Ponieważ reakcje były żywe myślę, że nie muszę powtarzać tego powitania po polsku, bo wszyscy po łacinie zrozumieli.

Karol kard. Wojtyła, Lipnica Murowana 16 V 1976
cytat za: Karol Wojtyła w diecezji tarnowskiej