niedziela, 18 listopada 2012

Prośba o wsparcie modlitewne

Przedwieczny Ojcze, Ty sam obdarzasz nas wszelkimi łaskami w Niebie i na ziemi przez zbawczą misję Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa i przez działanie Ducha Świętego. Jeśli jest to zgodne z Twoją Wolą, wynieś do chwały ołtarzy Twego sługę, Fultona Jana Sheena, przez udzielenie łaski uzdrowienia z choroby polecanego Tobie Łukasza, o którą teraz proszę przez jego modlitewne wstawiennictwo. Proszę Cię o to ufnie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

święty Łukaszu, święty Józefie - módcie się za nim!

Bóg zapłać Czytelnikom za wsparcie.