sobota, 4 kwietnia 2015

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego na wieki

Kościół filialny Ducha Świętego w Bytomiu, Wielki Piątek AD MMV

Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Niech mówi dom Izraela:
"Łaska Jego na wieki".
Prawica Pańska moc okazuje,
Prawica Pańska wysoko wzniesiona,
Nie umrę, lecz żyć będę
I głosił dzieła Pańskie.
Kamień odrzucony przez budujących
Stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
I cudem jest w oczach naszych.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry
bo łaska Jego na wieki.
Wyjątki z Psalmu 117