piątek, 18 września 2015

A więc masówka

http://www.osservatoreromano.va/it/news/la-riforma-del-processo-matrimoniale-la-dichiarazi

„Tak więc z tego podstawowego prawa, Franciszek czyni prawdziwy
początek swojej reformy: umieszczając ubogich w centrum, to znaczy,
rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, uważanych za odrzuconych i
odtrąconych, i prosząc biskupów o prawdziwą i właściwą metanoję. To
znaczy, o "nawrócenie", o zmianę mentalności, która przekonuje i
podtrzymuje ich w odpowiedzi na wezwanie Chrystusa, obecnego w ich
bracie, biskupie Rzymu, aby przejść od restrykcyjnej liczby kilku
tysięcy orzeczeń o nieważności do niezmierzonej ich liczby
[dla] nieszczęśników, którzy mogą uzyskać orzeczenie o nieważności - z powodu widocznego braku wiary jako pomostu do wiedzy, a tym samym do wolnej woli
[niezbędnych aby] dać zgodę sakramentalną - ale są pozostawieni na
zewnątrz, poza systemem"
ks. prał. Pio Vito Pinto. Dziekan Roty Rzymskiej,
8.9.2015 - L'Osservatore Romano.