sobota, 21 listopada 2015

Antypapieże XXI wieku

ciekawy artykuł znanego historyka Kościoła, dr hab. Sławomira Cenckiewicza
http://www4.rp.pl/Plus-Minus/311209990-Antypapieze-XXI-wieku.html