wtorek, 2 lutego 2016

sala koncertowa im. św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku

źródło: http://www.maksymilian.info.pl/

Urzekło mnie to: http://www.maksymilian.info.pl/?p=27

Co do wnętrza kościoła nie było do tej pory jasnej wizji. Stąd staraliśmy się w ostatnich dwóch latach taką stworzyć, aby dać jakiś charakter naszemu kościołowi. W czerwcu ubiegłego roku zaproponowałem parafianom przebudowę wnętrza tego kościoła w ten sposób, aby nabrał on swojego niepowtarzalnego charakteru i nie był jakąś zwykłą repliką innych kościołów. Pewien szkic prezbiterium według tej koncepcji został wykonany i przedstawiony niecały rok temu.
Koncepcja ustawienia poszczególnych elementów wyposażenia kościoła jest koncepcją osi, która przebiega centralnie przez środek kościoła. Patrząc od strony kościoła na jednej osi byłby ołtarz, następnie za nim, ale o dwa stopnie wyżej – ambona, a dalej – miejsce przewodniczenia, z którego kapłan rozpoczynałby Mszę świętą i przewodniczył liturgii słowa. Tabernakulum byłoby na bocznej ścianie prezbiterium lub w kaplicy. Najnowsza teologia mówi bowiem, że to ołtarz, na którym sprawuje się Mszę świętą, jest centralnym miejscem w kościele.
W naszej diecezji nie ma kościoła o takim ustawieniu. Zdaję sobie sprawę, że jest to ustawienie kontrowersyjne, ale dlaczego nie mielibyśmy posiadać kościoła, który byłby zwiedzany dla swej oryginalności? Przy tym byłby to wyraz nowej myśli teologicznej. Style architektoniczne ciągle się zmieniały i będą zmieniać, dlatego i my stworzymy coś oryginalnego, co by po nas pozostało.