sobota, 19 marca 2016

teologia po opolsku

z redakcyjnej poczty:

Piszę zaniepokojony tym co dzieje się w środowisku opolskiej teologii. Otóż na stronach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego pojawiła się zapowiedź prowadzenia od przyszłego roku akademickiego kilku podejrzanych kursów.

Podczas gdy w Europie występuje próżnia religijna spowodwana ateizacją chrześcijan, modernizmem i daleko idącym indyferentyzmem "pasterzy", wydział modernistycznej teologii proponuje następujące kursy:
a) "Mistyka" (http://wt.uni.opole.pl/mistyka/) - brzmi może niewinnie, ale patrząc na program widać, że poza mistyką w rozumieniu katolickim, na równi przedstawiane są inne opcje jak: mistyka żydowska (to chyba kabała będzie), sufizm i mistyka islamu oraz mistyka zen
b) "Patriarchowie i mistrzowie zen" (http://wt.uni.opole.pl/patriarchowie-i-mistrzowie-zen/) - solidne podstawy do zgłębiania buddyzmu na tak zwanym wydziale teologii katolickiej
c) "Żydowskie święta dla chrześcijan" (http://wt.uni.opole.pl/zydowskie-swieta-dla-chrzescijan/) - uczestnik może się zapoznać ze świętami narodu niegdyś wybranego, co "ma służyć lepszemu poznaniu Ewangelii"
d) "Mistyka islamu" (http://wt.uni.opole.pl/mistyka-islamu/) - jak by było za mało w kursie ogólnym na temat mistyki, to można pogłębić duchowość mahometan. Wykład ten jest koroną wszystkiego... - w przyszłości mógłby być podstawa dla stworzenia w tym miejscu szkoły koranicznej. Architektura kościoła akademicko-seminaryjnego w Opolu sprzyjałaby takiej konwersji, chociaż sądząc po poziomie wykładanych tam przedmiotów trzeba przestrzec "braci muzułmanów" przed przejmowaniem budynku wraz z kadrą i dobytkiem inwentarza, gdyż nie przyczynią się oni do rozwoju tej religii, ale także będą metodami oświeconego liberalizmu dążyć do zniszczenia "wszelkich środków uświęcenia i prawdy" w religii mahometan.

Co ciekawe żeby zapisać się na powyższe kursy, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia teologicznego. Jest to więc tym bardziej szkodliwe i należy przed tym przestrzec - z tego też powodu piszę do Redakcji Breviarium. Póki jeszcze biznes się nie kręci, a przedsięwzięcie jest w fazie projektu polecam modlitwą i pisaniem do odpowiednich władz duchownych (ordynariuszem opolskim jest bp Andrzej Czaja) zniweczyć te plany w zarodku. 

Z poważaniem i pamięcią modlitewną:
(...)
P.S. Dane osobowe do prywatnej wiadomości Redakcji Breviarium.