środa, 20 kwietnia 2016

Oświadczenie Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Jako Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy oświadczam, że w dniu 19 kwietnia b.r. ks. Jacek Międlar CM, otrzymał całkowity zakaz jakichkolwiek wystąpień publicznych oraz organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych. Jednocześnie stanowczo oświadczam, że nasze Zgromadzenie nie popierało i nie popiera wszelkiego rodzajów ruchów skrajnie nacjonalistycznych.

Ks. Kryspin Banko CM
Wizytator

http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x99027/ks-jacek-miedlar-z-calkowitym-zakazem-wystapien-publicznych/

--------------

Dziękujemy za ten stanowczy głos rozsądku przełożonego kanonicznego i prosimy o modlitwę za ks. Jacka Międlara.