piątek, 9 grudnia 2016

Ho, ho, honor, Bóg, ojczyzna!

Białystok, AD 2016