wtorek, 4 grudnia 2007

Co mi tu będzie Benedykt bruździł...

Jak donosi serwis ks. Jana Zuhlsdorfa, Juliusz kard. Darmaatmadja SJ, metropolita Dżakarty w liście do swoich kapłanów i wiernych jasno wskazał, w którym miejscu swojego przewodu pokarmowego ma ustawę promulgowaną przez Ojca świętego, pisząc m.in.:

...Stwierdzam iż obecnie w archidiecezji Dżakarta należy używać wyłącznie jednej formy rytu rzymskiego. Decyzję powyższą motywuję tym iż powód przywrócenia Mszału Rzymskiego 1962 r. nie ma zastosowania w archidiecezji Dżakarta. Nie ma u nas grup lefebvrystów. Nie ma konieczności pojednania w Kościele w archidiecezji Dżakarta, które to pojednanie stanowiło powód wydania motu proprio. Przy obecnie używanym Mszale Rzymskim nadal istnieje możliwość używania chorału gregoriańskiego. Dlatego zadecydowałem, aby na całym terenie naszej archidiecezji stosowano zwykłą formę Mszału Rzymskiego...

Miejmy nadzieję, że ksiądz kardynał już wkrótce pokornie złoży rezygnację (którą Benedykt XVI wspaniałomyślnie przyjmie) i uda się na zasłużoną emeryturę. Tradycyjnie już proponujemy placówkę w Teheranie.