poniedziałek, 24 grudnia 2007

Puer natus est nobis et Filius datus est nobis (Iz 9:5)

Pamiętajmy, że to On jest przyczyną, dla której świętujemy.
Że to dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.
Pokazał nam, jak być cichym i pokornego serca,
a jednocześnie jak być gorliwym o Dom Boży,
jak miłować błądzących i zwalczać błąd
i jak traktować tego, kto jest praprzyczyną błędu
kto już na początku czasu stwierdził, że nie będzie Mu służył.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Zbawiciela
Wielu Łask Bożych w Nowym Roku Pańskim 2008

życzy
redakcja portalu