czwartek, 4 września 2008

Nowy Ruch Liturgiczny

Jesteśmy świadkami, dokonującej się w Kościele odnowy liturgicznej, zapoczątkowanej z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI. Z wielu stron padają apele o powstanie nowego ruchu liturgicznego, który udzieliłby swojego wsparcia zamierzeniom Papieża. Także w Polsce, w kręgu osób którym bliska jest troska o liturgię katolicką, wytworzyła się inicjatywa zmierzająca do tego celu. Zapraszamy do regularnej lektury nowego portalu internetowego.