sobota, 4 kwietnia 2009

Minęło 40 lat z Novus Ordo Missae

My tu Gadu-Gadu, czy inny Skype, a tu wczoraj minęło 40 lat od promulgowania konstytucji apostolskiej Missale Romanum, która w dość pokrętny sposób usiłowała wywalić z liturgii rzymskiej ówczesny Mszał i zastąpić go sfabrykowanym ersatzem wyprodukowanym przez konsylium "Bugnini & Co.". Na szczęście obyło się bez fajerwerków i chwała Bogu. Jak mawiał poeta: "Ciszej nad tą trumną". Nasi przyjaciele z blogu Rorate Caeli proponują nam z tej okazji:


Dramatis Personae

obsada:
św. Pius V
Paweł VI
Benedykt XVI


Akt I

...Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy św. w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania Mszy św. w inny sposób, niż przez Nas polecono...
(św. Pius V, Quo Primum Tempore, 14 lipca AD 1570)


Akt II

...Chcemy zaś, by te nasze przepisy i zarządzenia posiadały obecnie i w przyszłości swoje zatwierdzenie i skuteczność, bez względu, gdy to jest aktualne, na przeciwne Konstytucje i zarządzenia wydane przez naszych Poprzedników i wszelkie inne przepisy, chociażby były godne szczególnej wzmianki i odwołania...
(Paweł VI, Missale Romanum, 3 kwietnia AD 1969)

...Nowy Porządek [Mszy] został promulgowany aby zastąpić stary, po dojrzałych dyskusjach, jako efekt wykonania norm wypływających z Drugiego Soboru Watykańskiego...
(Paweł VI, na Tajnym Konsystorzu, 24 maja AD 1976)


Akt III

...Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła...
(Benedykt XVI, Summorum Ponfificum, 7 lipca AD 2007)

...To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe...
(Benedykt XVI, List do Biskupów, 7 lipca AD 2007)

-----------------

Z ostatniej chwili - 1 kwietnia bieżącego roku jedno z legnickich osiedli, zlokalizowane w pobliżu miejscowej kurii diecezjalnej, zmieniło nazwę.
Legniczanom - współczujemy.


:-) ;-) :-)