sobota, 13 marca 2010

Do czego służy pastorał?

Biskup Caltanissetty na Sycylii wydalił z terenu diecezji sześciu członków wspólnoty o nazwie Mali Bracia i Siostry Jezusa i Maryi. Przez trzy lata korzystali oni z gościny kurii biskupiej, w oczekiwaniu na uznanie jej przez Kościół.

Ostatnio ich stosunki z biskupem popsuły się z powodu zachowania młodych zakonników, nie mającego zdaniem rzecznika kurii, nic wspólnego z regułą i ślubami zakonnymi. Wielu wiernych skarżyło się na ich metody ewangelizacji, polegające na odwiedzaniu dyskotek i pubów. Mimo kilku prób przywołania ich do porządku, zakonnicy nie zmienili swego zachowania, a ich założyciel niejaki Fra Volantino poinformował, że nie mają zamiaru podporządkować się zaleceniom ordynariusza. Stąd decyzja o wydaleniu wspólnoty z terenu diecezji.

Chwała pasterzowi, który jeszcze wie, do czego służy pasterska laga, za usunięcie parszywych owieczek ze stada!