niedziela, 7 marca 2010

Pielgrzymka duchowieństwa diecezji sosnowieckiej do Ziemi Świętejna zdjęciu poniżej: Bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki i Bp Piotr Skucha, sufraganzamiast komentarza:

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
(Mt 10:32)