niedziela, 11 lipca 2010

Jak hartowała się wazelina

Jeden z czytelników zauważył i podesłał:

Jan Paweł II należy do tych papieży, którzy dokonali największej liczby kanonizacji i beatyfikacji. Dzięki temu zasłużył on na miano Wielkiego Kanonizatora, Papieża wszystkich świętych. To ostatnie określenie wiąże się z faktem, że nie wahał sie podnosić do chwały ołtarza, osób żyjących w trudnej sytuacji politycznej (męczennicy wojny domowej w Hiszpanii, ofiary rewolucji, przypadek Piusa IX we Włoszech).
ks. prof. Bogusław Nadolski TChr, [Beatyfikacja], [w:] Leksykon Liturgii, Poznań 2006, s. 143-144.

Czekamy na kolejnego egzegetę, który obdarzy ś+p Jana Pawła tytułem Wielkiego Dramaturga...