czwartek, 28 października 2010

"Oryginalnie polska szkoła duchowości"

Radio Maryja ustami ks. prof. dr h. Marka Chmielewskiego z KUL serwuje swoim słuchaczom ekumaniackie duszoszczypatielne głupoty na temat "świętej mateczki Kozłowskiej", założycielki heretyckiej i schizmatyckiej sekty mariawickiej, uroczyście ekskomunikowanej przez Stolicę Apostolską. Może ktoś z Episkopatu Polski posłucha sobie tych głupot, bezkrytycznie emitowanych w rzekomo katolickiej rozgłośni i zrobi z tym porządek?

A na argumentację o wspaniałych dziełach, jakie po sobie zostawiła "małżonka Baranka" i "wcielenie Ducha Świętego", Kościół katolicki ma jedną odpowiedź:

Extra Ecclesiam catholicam totum potest praeter salutem. Potest habere honorem, potest habere Sacramenta, potest cantare Alleluia, potest respondere Amen, potest Evangelium tenere, potest in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti fidem habere et praedicare: sed nusquam nisi in Ecclesia catholica salutem poterit invenire.
Poza Kościołem można wszystko uczynić, poza zbawieniem duszy. Można doznawać czci, można przyjmować sakramenty, można śpiewać Alleluja, można odpowiadać Amen, można głosić Ewangelię, można wyznawać i głosić wiarę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale wyłącznie w Kościele katolickim można odnaleźć zbawienie.

Św. Augustyn, Sermo ad Caesareensis ecclesiae, Patrologia Latina, t. 43, kol. 695.