czwartek, 6 grudnia 2012

Nekrolog

LOŻA WIELKA ZACHODNIA MEKSYKU
Wielka Loża Masonerii z powodu śmierci
PAPIEŻA JANA XXIII
publicznie wyraża swój smutek z [powodu] odejścia tego wielkiego człowieka, któremu przyszło zrewolucjonizować idee, myślenie i sposób celebracji liturgii rzymskokatolickiej.
ENCYKLIKI MATER ET MAGISTRA i PACEM IN TERRIS zrewolucjonizowały koncepcje czyniąć zadość
PRAWOM CZŁOWIEKA I JEGO WOLNOŚCI
Ludzkość straciła wielkiego człowieka a Masoneria spoglądając na jego wzniosłe idee humanitaryzmu uważała go za WIELKIEGO LIBERAŁA.

Guadalajara, Jal., Mex., 3 Czerwiec 1963.
LOŻA WIELKA ZACHODNIA MEKSYKU
Lic. José Guadalupe Zuño H[ernan]dez