niedziela, 30 grudnia 2012

"wierny ten" znowu obraża pamięć Jana Pawla II i jego współpracowników

W ramach regularnego "obrażania pamięci Jana Pawła II i Jego współpracowników", dzisiaj na Kronice pamięć poobraża nie byle kto, bo sam Joachim kard. Meisner, metropolita Kolonii:


Die Welt: Was könnte in diesem Jahr des Glaubens denn konkret bewegt werden? (Co można konkretnego przeprowadzić w Roku Wiary?)
Meisner: Wir müssen Abschied nehmen von einer gewissen Selbstsäkularisation. Wir können der Entsakralisierung ein Ende machen. Das heißt: Wir müssen aus unseren Kirchen wieder Gotteshäuser machen, wo zu allererst die Liturgie das Mysterium des Glaubens feiert. Zum Beispiel: Wir haben das eucharistische Fasten abgeschafft, wir haben die Kommunionbänke abgeschafft, wir knien nicht mehr nieder - und haben nichts dagegen getan, dass damit auch Ehrfurchtlosigkeit und Banalisierung um sich griffen. Das konnte nicht gut gehen. (Musimy rozstać się z - jakby to rzec - samosekularyzacją. Musimy skończyć z desakralizacją. Musimy z naszych kościołów na powrót uczynić Domy Boże, w których przede wszystkim celebrowana jest Tajemnica Wiary. Przykłady? Pozbyliśmy się  postu eucharystycznego, usunęliśmy balaski (balustrady komunijne), już wcale nie klęczymy i nie uczyniliśmy niczego aby przeciwdziałać banalizacji i zamieraniu oddawania czci. Tak się nie da iść w dobrą stronę.
Wenn wir das Mysterium der Eucharistie wieder aufleuchten lassen, kommen die Menschen von allein zu uns zurück. Wenn es nicht einfach ein Freundesmahl ist, wo man hingeht oder genauso gut nicht, sondern die Teilhabe am Erlösungsopfer Christi. Deshalb feiern wir nächstes Jahr ja auch in Köln den Eucharistischen Kongress, der dieses Bewusstsein wieder ins Zentrum rücken möchte. (Jeśli pozwolimy znowu rozbłysnąć Tajemnicy Eucharystii, przez samo to ludzie zaczną do nas wracać; jeśli [Eucharystia] nie będzie dla nich zwykłą, braterską ucztą, na którą równie dobrze można przyjść lub nie przyjść, tylko uczestnictwem w Odkupieńczej Ofierze Chrystusa. Z tego powodu w przyszłym roku zorganizujemy w Kolonii Kongres Eucharystyczny, który chciałby przywrócić właśnie tę świadomość do centrum [życia chrześcijańskiego]) 

całość wywiadu z Jego Eminencją - do przeczytania w internetowym serwisie dziennika Die Welt