piątek, 6 września 2013

7 IX AD 2013 - post, modlitwa, jałmużna

...memores estote in precibus vestris 
ecclesiæ Syriæ...
(S. Ignatius Antiochensis)

...pamiętajcie w swoich modlitwach 
o Kościele w Syrii...
 (św. Ignacy z Antiochii)