niedziela, 15 września 2013

Nowoczesność w Kościele

Artykuł z Gościa Niedzielnego, Nr 41/1970
autor: ks. R[omuald] Waldera