sobota, 17 stycznia 2015

dr Elżbieta Morawiec nie wie, kto jest patronem uczelni, na której obroniła doktorat

Czy naprawdę Jan Paweł II – wielki orędownik cywilizacji miłości przeciw cywilizacji śmierci (która jest emanacją gender) jest jeszcze patronem KUL? - pyta pani doktor

Odpowiadamy: Nie jest. I nigdy nie był.

A ponieważ doktorat pani doktor jest z te(atr)ologii -

kurtyna