sobota, 31 stycznia 2015

sierotom po KNO

polecamy wyroby godnych kontynuatorów dzieła Kroniki

Policja Liturgiczna

Katolickie Memy

Ciężki Dowcip Eklezjalny

Biskup płakał gdy konsekrował

I komu to przeszkadzało?


przy okazji informuję, że redakcja Breviarium nie ma z powyższymi projektami nic wspólnego, a nawet nie do końca wie, kto je prowadzi.