sobota, 7 lutego 2015

Francja

Zamykają seminarium w dolnej Normandii, międzydiecezjalne, skupiające trzy diecezje i kształcące aż 17 klerykow, co daje 5,6 kleryka na diecezję i 0,8 powołania na rok. Zostaną oni wysłani do Rennes, do Bretanii czyli tak jakby ze Śląska wysyłać do Zagłębia albo z Bydgoszczy do Torunia

http://www.tendanceouest.com/actualite-93494-eglise-fermeture-du-seminaire-de-caen.html

Tymczasem seminarium jednej z tych diecezji, zamknięte jeszcze w latach 60 na fali posoborowej wiosny zostało wykupione przez tradycjonalistów i jest tam teraz szkoła męska z internatem pod opieką petrystów.
http://www.croixdesvents.com/wb/index.php