poniedziałek, 16 lutego 2015

z redakcyjnej poczty

Na redakcyjną skrzynkę przyszedł e-mail. Ponieważ jest on niemalże etalonem obecnego poziomu wiedzy katechizmowej wśród katolików polskich, zamieszczamy go poniżej w całości:

http://breviarium.blogspot.com/2015/02/franciszek-krew-naszych.html

Szanowni Państwo,

tego nie da się nie skomentować, choć niestety wiem, że to na nic.

Jeśli Państwo wierzycie, że luteranie, prawosławni itd. są potępieni tylko dlatego że nie należą do Kościoła Katolickiego, to mi Państwa naprawdę szkoda. Może dzieci zmarłe bez sakramentu chrztu też idą w ogień piekielny?

Nie wiem, jak Bóg będzie sądził, ale Kościół mnie uczy, że będzie sądził z miłości, a nie przynalezności konfesyjnej. A Państwo ewidentnie zapomnieli o nauczaniu Kościoła, a zwą się strażnikami jego Tradycji.

Ale cóż, Państwo wierzą też, że śp. abp Lefebvre działał w stanie wyższej konieczności, choć nikt nie wie jakiej, natomiast Marcin Luter był heretykiem, pomylenie z pogmatwaniem.

Miłości życzę. Albo przynajmniej braku nienawiści do Braci, nie gorszych i nie lepszych od nas, rzymskich katolików, nawet jeśli ci Bracia się mylą.

Mariusz Grabowiec
[...][adres e-mail do wiadomości redakcji Breviarium]

-------------------
Groch z kapustą, prawda? A najsmutniejsze, że wpis, do którego odnosi się Autor zawiera jeno 4 cytaty: w tym z encykliki papieża wyniesionego na ołtarze oraz z dwóch soborów, w tym Watykańskiego Drugiego. Jeśli papieskie encykliki oraz dekrety i konstytucje soborowe nie stanowią dla Autora listu nauczania Kościoła, to dalsza dyskusja wydaje się być bezprzedmiotowa.