sobota, 10 września 2016

1Tm 2:12 - do zsypu

Nowe wydziały w Kurii Diecezjalnej
09.09.2016 | 12:00
Dwa nowe Wydziały: ds. Rodzin i ds. Nowej Ewangelizacji, zgodnie z dekretami Biskupa Płockiego, powstały 1 września 2016 r. w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Ich powołanie jest odpowiedzią na postulaty 43. Synodu Diecezji Płockiej.

Dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji mianowana została dr Iwona Zielonka, konsultant ds. Nowej Ewangelizacji oraz dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty. Natomiast obowiązki p.o. dyrektora Wydziału ds. Rodzin powierzono ks. dr. Jarosławowi Kamińskiemu, dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego. W Wydziale ds. Rodzin pracuje także ks. dr Wojciech Kućko.

http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/092016/nowe-wydzialy-w-kurii-diecezjalnej

Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.
1Tm 1:12
Dawno i nieprawda