poniedziałek, 22 maja 2006

Buenos Dias?

Jak doniosło Radio Watykańskie, Kard. Crescenzio Sepe został metropolitą Neapolu, a w jego miejsce na czele Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów stanie kardynał Ivan Dias. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu wiek przez kardynała Michele Giordano z funkcji arcybiskupa metropolity Neapolu. Jego następcą papież mianował 63-letniego kard. Sepe, który od 2001 roku do tej pory kierował watykańską dykasterią misyjną. Nowomianowany przez papieża prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ma 70 lat i jest Hindusem. Do tej pory kard. Dias był arcybiskupem rodzinnego Bombaju. Poprzednio przez ponad 30 lat (1964-1996) pracował w dyplomacji watykańskiej, kierując między innymi sekcją Sekretariatu Stanu odpowiadającą za relacje Stolicy Apostolskiej także z Polską (1972-1983). Brał udział w nawiązywaniu kontaktów dyplomatycznych z władzami PRL w latach 70.

Radio nie podało jednak (nad czym ubolewamy), że Iwan kard. Dias jest znany również ze zwalczania w swojej archidiecezji tradycjonalizmu katolickiego w ogólności, a "lefebvrystów" w szczególności, czemu dał wyraz niedawno w jednym ze swoich listów pasterskich.

Mamy jednak nadzieję, że ewangelizacja narodów wszelakich będzie Ivanowi kard. Diasowi iść co najmniej tak dobrze, jak zapalanie lampek olejowych przed figurami pogańskich demonów (na zdjęciu po lewej - ks. kardynał zapala lampkę przed posągiem niejakiego słoniopodobnego "boga" Ganeśa)


na zdjęciu poniżej - ks. kardynał z wizytą u Legionistów Maryi (sic!!!) zapala jedną z lampek Diya (hinduiści zapalają je swoim bożkom na święto Divali):