niedziela, 9 lipca 2006

Jezuicki międzyreligijny totem pokoju

Nie ma służby w wierze bez wprowadzania sprawiedliwości
Nie ma wprowadzania sprawiedliwości bez dialogu z innymi religiami
(34 Zgromadzenie Generalne Jezuitów, 1995 r.)

Ojcowie Jezuici z Sudbury postawili więc sobie ten oto pomnik pod tytułem:
PRACUJĄC WSPÓLNIE DLA POKOJU - ALFA I OMEGA

Pomnik stoi sobie w Sudbury (Ontario, Kanada, diecezja Sault Sainte Marie) na wzgórzu, obok ołtarza i sanktuarium maryjnego z grotą lourdeńską.

Czy dzisiejsi "jezuici" mają jeszcze cokolwiek wspólnego z zakonem założonym przez św. Ignacego, którego celem było stanie na straży Wiary katolickiej, trwanie u boku Ojca świętego i walka z herezjami wszelakimi, z protestantyzmem na czele?