niedziela, 16 lipca 2006

Patryk Power - typowy biskup posoborowy

Biskup pomocniczy diecezji Canberra-Goulburn, Patryk Power jest wręcz książkowym przykładem ilustrującym tezę o posoborowej degrengoladzie katolickiej hierarchii.

Na stronie diecezjalnej czytamy, czym to się biskup Power lubi zajmować:
(...) zasiadał w komisjach episkopatu Australii ds.świeckich, ekumenizmu, prawa kanonicznego, rodziny i życia, zabezpieczenia socjalnego i mediów. Obecnie jest sekretarzem komisji ds. sprawiedliwości, rozwoju, ekologii i pokoju oraz członkiem Australijskiego Komitetu ds. Sprawiedliwości Społecznej.
Sporo ze swojej działalności duszpasterskiej poświęcał ekumenizmowi i dialogowi międzyreligijnemu. Był pierwszym katolickim współprzewodniczącym AUSTARC (anglikańsko-katolickiego zespołu roboczego) (...) na Synodzie Oceanii, który odbywał się w 1998 r. w Rzymie, przemawiał w obronie marginalizacji ludzi w społeczeństwie i Kościele. Jego wysiłki znalazły uznanie wśród australijskich organizacji socjalnych. Był zdecydowanym obrońcą Timorczyków i Palestyńczyków, jak również Aborygenów, walcząc o poszanowanie praw innej rasy, walcząc z bezrobociem (...) w 2000 r. stanął na czele komitetu do walki z biedą (...) doprowadził do przywrócenia rozgrywek Ligi Rugby w Sydney (...) Mimo pewnych trudności, biskup ma nadal nadzieję, że Kościół odegra znaczącą rolę w życiu swoich członków i społeczeństwa jako całości, poprzez odbicie osoby i nauczania Jezusa. Biskup uważa dialog na różnych płaszczyznach za bardzo ważny aspekt misji Kościoła. Stara się przebywać blisko swoich ludzi i wierzy, że może się jeszcze wiele nauczyć z ich dobroci. Nadal biega w większość dni, ale już nie na tak długich dystansach, jak to miał dawniej w zwyczaju. (...)

Prawda, że to życiorys świeckiego działacza socjalnego, a nie katolickiego biskupa? Nic dziwnego, że w tej diecezji powołań kapłańskich i zakonnych już od dawna praktycznie nie ma, a liczba kapłanów, zakonników i zakonnic systematycznie spada.

Poniżej kilka zdjęć z "bywania księdza biskupa ze swoim ludem"

ks. Piotr McGrath CP i bp. Patryk Power
na zebraniu działaczy Ruchu Grup Rodzin Pasjonistów


bp. Patryk Power w krótkich spodenkach
podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney