sobota, 7 października 2006

Człowiek na starość mądrzeje...


Da sind Dinge passiert, die so nicht hätten geschehen dürfen. Da wurden Altäre leichtfertig aus den Kirchen herausgeworfen und zum Glück auf den Dachböden aufbewahrt, so daß sie wieder restituierbar sind. Aber manche sind unwiederbringlich verloren gegangen. Doch das sind Ausnahmen. Es gab keinen Kahlschlag.

czyli po naszemu:

Zdarzały się sytuacje, które nie powinny się zdarzyć. Ołtarze były bezmyślnie wyrzucane z kościołów i szczęśliwie składowane w częściach na strychach, a więc nadają się do ponownego odtworzenia. Ale niektóre zostały utracone bezpowrotnie. Ale to tylko wyjątkowe sytuacje. To nie była akcja "likwidacji z korzeniami".

Nie, to nie ci przebrzydli lefewryści. To Karolowi kard. Lehmannowi (na zdjęciu), Metropolicie Moguncji i przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Niemiec się tak wzięło na wspominki z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

Popieram, Wasza Eminencjo! Przywracanie Ołtarzy Wielkich proponuję zacząć od własnego podwórka. Od katedry w Moguncji. Proszę dać swoim proboszczom dobry przykład!