wtorek, 18 września 2007

Namioty przeciw Antysemityzmowi

Serwis KAI donosi:

O podobieństwach i różnicach w rozumieniu Dziesięciu Przykazań w chrześcijaństwie i judaizmie rozmawiali uczestnicy debaty międzyreligijnej zorganizowanej w ramach kampanii "Namioty przeciw Antysemityzmowi" 18 września w Warszawie. W debacie uczestniczył rabin i ksiądz katolicki.

Debatę poprowadził dr Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich powiedział, że choć tradycja żydowska nie utożsamia Góry Synaj - gdzie Bóg dał Mojżeszowi 10 przykazań - z żadną konkretną górą, to mówi, że nie była ona najwyższa ani efektowna. Ma to wyrażać prawdę o tym, że nieważna jest forma, lecz treść. Zwrócił też uwagę na fakt, że w tradycji żydowskiej Synaj znajdował się poza państwem Izrael. Oznacza to, że Pan Bóg chce obdarzać Torą cały świat.

Ks. Wojciech Lemański z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przypomniał, że wyjątkowość Dekalogu polega na tym, iż nie jest efektem umowy społecznej, czy nadaniem władcy, ale łaską daną ludziom przez samego Boga.

Rabin Schudrich zaznaczył, że w judaizmie 10 przykazań ofiarowanych na Synaju traktowanych jest jako pierwsza część wszystkich 613 obowiązujących wierzących żydów. - Nie można przy tym stwierdzić, że któreś z nich jest ważniejsze - powiedział. Podkreślił natomiast, że trzy przykazania obowiązują każdego: zakaz bałwochwalstwa, przykazanie "nie zabijaj" i "nie cudzołóż".

Ks. Lemański przypomniał, że również w chrześcijaństwie nie różnicuje się przykazań pod względem ważności, natomiast wszystkie - jak nauczał Jezus - wypływają z dwóch podstawowych przykazań miłości Boga i bliźniego. To dzięki przykazaniu miłości można współcześnie odnieść się np. do kwestii bioetycznych, których nie było w starożytności.

- Musimy pamiętać, że judaizm może istnieć bez chrześcijaństwa, ale chrześcijaństwo bez judaizmu nie - powiedział ks. Lemański. Odwracając się od judaizmu, chrześcijaństwo odcina się od swoich korzeni. Zaznaczył, że zarówno w chrześcijaństwie, jak i w judaizmie punktem wyjścia dla dekalogu jest fakt istnienia Boga.

- Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szacunku, nawet jeśli są między nami różnice - podsumował rabin Schudrich.

Akcja "Namioty Przeciwko Antysemityzmowi" organizowana jest w ramach kampanii Rady Europy "Każdy inny - wszyscy równi". Jej celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób o różnym pochodzeniu etnicznym czy narodowym, niepełnosprawnych, imigrantów, kobiet, mniejszości seksualnych, ubogich.

Początkowo 18 września namioty miały zostać rozbite w pięciu stolicach europejskich. Ostatecznie pojawiły się w Paryżu, Warszawie i Kijowie. Z organizacji wycofały się Londyn i Berlin. W Warszawie namiot pojawił się przy Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim, przy pomniku Janusza Korczaka. Część programu odbywa się również w warszawskiej synagodze Nożyków przy ul. Twardej 6.

Warszawskiej kampanii towarzyszą również specjalne warsztaty dla szkół, m.in. "Historia polsko-żydowska w kalejdoskopie - jak możemy przeciwdziałać antysemityzmowi" przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich oraz "I ty możesz podpisać się po hebrajsku - nauka alfabetu hebrajskiego" - który poprowadzi Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra.

Warsztaty - tańca izraelskiego, kuchni koszernej, "Święta żydowskie", czy wykład "Yom Kippur. Widuri (spowiedź) i przebaczenie" - to z kolei część propozycji przygotowanych w synagodze Nożyków przy ul. Twardej.

O godz. 18.30 przy Pałacu Kultury odbędzie się koncert kapeli Rzeszów Klezmer Band.

--------

Czekamy na zorganizowanie z podobnym zaangażowaniem warsztatów chorału gregoriańskiego, wykładów: "Historia liturgii Mszy świętej w kalejdoskopie - jak możemy przeciwdziałać modernizmowi" oraz kursu "I ty możesz czytać po łacinie - nauka dykcji" - który poprowadzi fundacja im prof. Eugeniusza Zolliego.

Jeszcze słów kilka o kampanii - "Każdy inny - wszyscy równi" - oto jej założenia "od A do Z" zacytowane z wywrotowej bibuły, która ukazała się nakładem Socjalistycznego Związku Hacerstwa Polskiego z "imprimatur" naczelnika tej podejrzanej organizacji:

Działania od A do Z
na rzecz kampanii

A jak przeciwdziałanie antysemityzmowi
B jak bycie poinformowanym
C jak cenienie różnic
D jak dojrzewanie
E jak panowanie nad emocjami
F jak festiwal różnych narodów
G jak praca w grupie
H jak walka z homofobią
I jak odwaga bycia innym
J jak uczenie się języka obcego
K jak kampania przeciw ksenofobii
L jak ludzkość
M jak uczenie międzykulturowe
N ponieważ nikt nie jest doskonały
O jak otwarcie oczu na przejawy ucisku i odwaga bycia sobą
P jak przyjaźń
R jak różnorodność i różnice
S jak sprawiedliwość i szacunek dla tych, którzy są inni
T jak tolerancja
U jak uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności
W jak walka z uciskiem i jak współpraca
Y jak Yeti, który niby jest, a nikt go nie widział
Z jak zadawanie pytań i nieprzyjmowanie niczego jako rzeczy oczywistej