środa, 19 września 2007

Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w Polskich Mediach

Za serwisem KAI: "Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w Polskich Mediach" - to tytuł ogólnopolskiej sesji naukowej, jaka w dniach 21-22 września odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej głównym organizatorem jest Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Gośćmi specjalnymi tej sesji będą m.in. dyrektorzy Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej - były, Joaquin Navarro-Valls i obecny, ks. Federico Lombardi oraz papieski biograf Gian Franco Svidercoschi.

A oto tematy wykładów tej niezwykle zapewne pasjonującej debaty:

- Fenomen więzi Jan Pawła II i ludzi mediów
- Czy i jak polskie media przygotowały się na odejście Jana Pawła II?
- Spektakl umierania? Relacje polskich mediów o śmierci i pogrzebie Jana Pawła II w aspekcie teorii komunikacji społecznej.
- Śmierć Papieża-Polaka i jej znaczenie dla Polski w interpretacji opiniotwórczych tygodników „Polityka”, „Newsweek” i „Wprost”.
- Język religijny i treści teologiczne w polskich mediach w dniach choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.
- Polskie media w kreowaniu postaw nadziei narodowej w dniach odchodzenia Jana Pawła II.
- Radio wobec śmierci Papieża. Czy katolickie rozgłośnie radiowe sprostały temu wyzwaniu?
- Retoryczne wymiary wspólnoty wobec śmierci Jana Pawła II w relacjach prasowych, czyli w jaki sposób w mediach wyrażano więź z osobą, postawą
i ideami papieża podczas Jego odchodzenia.
- Jan Paweł II w środkach komunikacji młodzieżowej (czasopisma młodzieżowe, internet, telefon komórkowy)
- Czy medialne doświadczenia z dni odchodzenia Jana Pawła II mają wpływ na dzisiejszą działalność prasy, radia i telewizji w Polsce?
- Osobowość Jana Pawła II w przekazach dzienników ogólnopolskich.
- Polskie Radio w dniach odejścia Jana Pawła II do Pana.
- Tematyka myśli i działań Jana Pawła II w przekazach dzienników
ogólnopolskich.
- Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych.
- Odchodzenie Jana Pawła II w relacjach mediów regionalnych (na przykładzie Małopolski).
- Jan Paweł II - wzory komunikowania społecznego.
- Wizerunek Kościoła Katolickiego w prasie polskiej w dniach odchodzenia
Jana Pawła II.
- Odejście Jana Pawła II w fotoreportażu.


KAI pisze dalej: Zaplanowane w ramach konferencji wystąpienia oraz panele dyskusyjne mają na celu zebranie i opracowanie materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć oraz pogrzeb Jana Pawła II. Wejdą one w skład publikacji naukowej o zaangażowaniu i roli polskich mediów w tych pamiętnych dniach.

Pomysł wydania specjalnej publikacji powstał w 2005 roku, kiedy Kapituła Nagrody TOTUS Medialny - jednej z czterech kategorii Nagrody przyznawanej corocznie przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - postanowiła wyróżnić wszystkich ludzi mediów, którzy w tych pamiętnych dniach tak godnie przekazywali wstrząsające dla świata wydarzenia, służąc jednocześnie budowaniu wspólnoty Polaków.

Za zgodą mediów nagroda pieniężna przeznaczona została na sfinansowanie publikacji naukowej dokumentującej "czas odchodzenia Jana Pawła II do Domu Ojca" - poinformował KAI ks. Jan Drob, przewodniczący Kapituły Nagrody TOTUS Medialny

Konferencję, która odbywać się będzie w Auli im Jana Pawła II na UKSW w Warszawie zakończy 23 września Msza św. września w stołecznej bazylice św. Krzyża. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Sławoj Leszek Głódź.

Organizatorami sesji są: Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.


Nie wiem, jak czytelnicy, ale ja odczuwam pewien niedosyt. Brakuje mi wykładów na następujace tematy:

- Specjalne wydania (gotowe od lat) prasy kolorowej poświęcone śmierci Jana Pawła II i zyski uzyskane z ich sprzedaży.
- System audiotele wobec śmierci Papieża. Czy operatorzy sieci telefonicznych sprostali temu wyzwaniu?
- Jan Paweł II na plakatach w środkach komunikacji miejskiej
- Osobowość Jana Pawła II w przekazach serwisów SMS-owych
- Telegazeta w dniach odejścia Jana Pawła II do Pana.
- Śmierć Jana Pawła II a dokumentalistyka kryminalna
- Tematyka myśli i działań Jana Pawła II w przekazach dwutygodników szaradziarskich
– Obraz Jana Pawła II w technicznych miesięcznikach branżowych
- Odchodzenie Jana Pawła II w relacjach osiedlowych telewizji kablowych
- Jan Paweł II - nekrologi na rewersach biletów PKS
- Wpływ odejścia Jana Pawła II na rynek tapet i wygaszaczy ekranu do komórek.

Dajmy już spokój tej paranoi, a zamiast urządzać konferencje, odmówmy lepiej dziesiątkę Różańca za spokój duszy ś+p Jana Pawła...