poniedziałek, 15 grudnia 2008

Kult publiczny Jana Pawła II w Wadowicach

W ołtarzu bocznym wadowickiej bazyliki wyniesiono obraz Jana Pawła II z dowcipnym podpisem:
Modlimy się o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II