niedziela, 14 grudnia 2008

Niedozwolony kult publiczny ś+p Jana Pawła II ma się dobrze

Nasi czytelnicy podesłali kolejne przykłady rozwoju niedozwolonego kultu publicznego zmarłego papieża:

Wrocław-Zakrzów, parafia św. Jana
(widoczny na zdjęciu obraz ś+p Jana Pawła II został po niedawnym "incydencie w Gdyni" zasłonięty)


Przypomnijmy jeszcze słowa postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. prał. Sławomira Odera:

przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb, natomiast niedopuszczalnejakiekolwiek formy kultu publicznego jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących na świętość jego osoby. Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie